LDR 01440nam a2200373 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100004000207245004800247264005000295264001100345300006000356336002600416336003300442336002800475337002800503338002700531520009100558588007400649650003100723650003300754650003400787650003600821650003800857655002600895655002400921655003400945907008700979
001 BIB-0000-0000-0520
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19991999nyua a 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780399232015 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 039923201X ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0520
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Carle, Eric, ǂe author, ǂe illustrator.
245 14 ǂa The very clumsy click beetle / ǂc Eric Carle.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Philomel Books, ǂc [1999]
264 _4 ǂc ©1999
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 22 x 30 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa sounds ǂb snd ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
520 0_ ǂa A little click beetle learns how to flip back onto his feet when he falls on his back.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Beetles ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Mentoring ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Clumsiness ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Sound effects books ǂv Specimens.
650 _0 ǂa Toy and movable books ǂv Specimens.
655 _7 ǂa Picture books. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Sound books. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Toy and movable books. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Picture book ǂa Sound effects book ǂa Toy/movable book ǂc Behavior ǂc Insect ǂc Relationship