LDR 00837nam a22002537i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003100225245004100256264004000297264001100337300002300348336002600371337002800397338002700425588007400452907005700526
001 BIB-0000-0000-0524
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20202020nyu 000 f eng d
010 __ ǂa 2018050040
020 __ ǂa 9780525534938 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0525534938 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0524
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Zancan, Caroline, ǂe author.
245 10 ǂa We wish you luck / ǂc Caroline Zancan.
264 _1 ǂa New York : ǂb Riverhead Books, ǂc 2020.
264 _4 ǂc ©2020
300 __ ǂa 310 pages ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
907 __ ǂa Novel ǂb Suspense / Thriller ǂc College ǂc Revenge ǂc Writer