LDR 01095nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001700085020003100102020002800133035003200161040003100193100003200224245011000256250002900366264006000395264001100455300006000466336002600526336003300552337002800585338002700613588007400640700003400714907005700748
001 BIB-0000-0000-0527
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19951992nyua j 000 0 eng d
010 __ ǂa 91024949
020 __ ǂa 9780316308748 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0316308749 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0527
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Gerson, Mary-Joan, ǂe author.
245 10 ǂa Why the sky is far away : ǂb a Nigerian folktale / ǂc retold by Mary-Joan Gerson ; pictures by Carla Golembe.
250 __ ǂa First paperback edition.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Little, Brown and Company, ǂc 1995.
264 _4 ǂc ©1992
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 23 x 26 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
700 1_ ǂa Golembe, Carla, ǂe illustrator.
907 __ ǂa Picture book ǂb Folk tale ǂc Africa ǂc Environment ǂc Nature