LDR 01000nam a22002657i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003700085020003400122035003200156040003100188100004000219245005800259246001800317264005800335300005500393336002600448336003300474337002800507338002700535588007400562650003200636907006600668
001 BIB-0000-0000-0002
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2007 nyua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780525478362 ǂq (library binding)
020 __ ǂa 0525478361 ǂq (library binding)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0002
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Jay, Alison, ǂe author, ǂe illustrator.
245 10 ǂa 1 2 3 : ǂb a child's first counting book / ǂc Alison Jay.
246 3_ ǂa One two three
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Dutton Children's Books, ǂc 2007.
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Counting ǂv Juvenile fiction.
907 __ ǂa Counting book ǂa Picture book ǂb Adaptation ǂb Fairy tale ǂc Counting