LDR 01149nam a22003017i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176245013000207246003200337246004600369246004800415264005800463264001100521300004000532336002600572337002800598338002700626588007400653650001700727700003300744710003800777907003200815
001 BIB-0000-0000-0006
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19941994caua 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780911019650 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0911019650 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0006
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa 1001 rhymes & fingerplays : ǂb for working with young children / ǂc compiled by the Totline staff ; illustrated by Gary Mohrmann.
246 3_ ǂa 1001 rhymes and fingerplays
246 3_ ǂa One thousand and one rhymes & fingerplays
246 3_ ǂa One thousand and one rhymes and fingerplays
264 _1 ǂa Torrance, California : ǂb Totline Publications, ǂc [1994]
264 _4 ǂc ©1994
300 __ ǂa 307 pages : ǂb illustrations ; ǂc 28 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Finger play.
700 1_ ǂa Mohrman, Gary, ǂe illustrator.
710 1_ ǂa Totline Publications, ǂe publisher.
907 __ ǂc Child ǂc Educational material