LDR 01076nam a22003137i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100004800225245003100273246001500304246002300319250001900342264004200361264001100403300005500414336002600469336003300495337002800528338002700556588007400583650002500657907008000682
001 BIB-0000-0000-0008
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20122012nyua j 000 1 eng d
010 __ ǂa 2011034724
020 __ ǂa 9781442445512 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1442445513 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0008
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Baker, Keith, ǂd 1953- ǂe author, ǂe illustrator.
245 10 ǂa 1-2-3 peas / ǂc Keith Baker.
246 3_ ǂa 1 2 3 peas
246 3_ ǂa One two three peas
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Beach Lane Books, ǂc [2012]
264 _4 ǂc ©2012
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Counting-out rhymes.
907 __ ǂa Counting book ǂa Picture book ǂb Rhymes ǂc Counting rhyme ǂc Plants ǂc Story in rhyme