LDR 01306nam a2200325 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100003100207245007400238246004800312250001900360264008500379264001100464300003200475336002600507337002800533338002700561500009800588520010100686588007400787650004200861650001200903655002300915907004200938
001 BIB-0000-0000-0013
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20142014nyu c 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780553499049 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0553499041 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0013
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Palacio, R. J., ǂe compiler.
245 10 ǂa 365 days of wonder : ǂb Mr. Browne's book of precepts / ǂc R. J. Palacio.
246 3_ ǂa Three hundred and sixty-five days of wonder
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children's Books, ǂc 2014.
264 _4 ǂc ©2014
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Includes a list of contributors (children who submitted precepts for inclusion in this book).
520 0_ ǂa A book of precepts, with one saying for each day from Auggie's teacher Mr. Brown. ǂc Open Library.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Conduct of life ǂv Juvenile literature.
650 _0 ǂa Maxims.
655 _7 ǂa Quotations. ǂ2 lcgft
907 __ ǂb Quotations ǂc Behavior ǂc Personal growth