LDR 00994nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100003100207245007400238246004800312250001900360264008500379264001100464300003200475336002600507337002800533338002700561588007400588650001200662907004200674
001 BIB-0000-0000-0014
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20142014nyu j 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780553499049 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0553499041 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0014
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Palacio, R. J., ǂe compiler.
245 10 ǂa 365 days of wonder : ǂb Mr. Browne's book of precepts / ǂc R. J. Palacio.
246 3_ ǂa Three hundred and sixty-five days of wonder
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children's Books, ǂc 2014.
264 _4 ǂc ©2014
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Maxims.
907 __ ǂb Quotations ǂc Behavior ǂc Personal growth