LDR 00974nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003100225245003100256264005100287264001100338300002400349336002600373337002800399338002700427490002000454588007400474650003600548907011200584
001 BIB-0000-0000-0028
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20072007nyu 000 1 eng d
010 __ ǂa 2007000908
020 __ ǂa 9781594489358 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1594489351 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0028
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Griffith, Nicola, ǂe author.
245 10 ǂa Always / ǂc Nicola Griffith.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Riverhead Books, ǂc [2007]
264 _4 ǂc ©2007
300 __ ǂa 463 pages ; ǂc 24 cm.
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
490 0_ ǂa [Aud Torvingen]
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Private investigators ǂv Fiction.
907 __ ǂa Novella ǂb LGBTQIA+ ǂb Suspense / Thriller ǂc Combat ǂc Imaginary person ǂc Investigation ǂc Police ǂc Sexual orientation