LDR 01048nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003700085020003400122035003200156040003100188100003000219245008400249264004900333264001100382300006000393336002600453336003300479337002800512338002700540588007400567650001400641700003400655907008100689
001 BIB-0000-0000-0031
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20012001nyua j 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780823414437 ǂq (library binding)
020 __ ǂa 0823414434 ǂq (library binding)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0031
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Kimmel, Eric A., ǂe author.
245 10 ǂa Anansi and the magic stick / ǂc by Eric A. Kimmel ; illustrated by Janet Stevens.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Holiday House, ǂc [2001]
264 _4 ǂc ©2001
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 25 x 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Folklore.
700 1_ ǂa Stevens, Janet, ǂe illustrator.
907 __ ǂa Picture book ǂb Folk tale ǂc Imaginary creature ǂc Insect ǂc Legend ǂc Personal growth