LDR 01105nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100004400225245010700269264009300376264001100469300003900480336002600519337002800545338002700573588007400600610006800674700003300742907005200775
001 BIB-0000-0000-0037
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20132013maua j 000 0 eng d
010 __ ǂa 2012036532
020 __ ǂa 9780547903781 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0547903782 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0037
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Freedman, Russell, ǂd 1929-2018, ǂe author.
245 10 ǂa Angel Island : ǂb gateway to Gold Mountain / ǂc Russell Freedman ; Chinese poems translated by Evans Chan.
264 _1 ǂa Boston, Massachusetts : ǂb Clarion Books, an imprint of Houghton Mifflin Harcourt, ǂc [2013]
264 _4 ǂc ©2013
300 __ ǂa 81 pages : ǂb illustrations ; ǂc 25 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
610 20 ǂa Angel Island Immigration Station (Calif.) ǂv Juvenile literature.
700 1_ ǂa Chen, Yaocheng, ǂe translator.
907 __ ǂb Historical ǂc Asia ǂc Minority group ǂc North America