LDR 01528nam a2200373 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003700085020003400122035003200156040003100188100004200219245006700261246003500328246002800363264005400391300005500445336002600500336003300526337002800559338002700587520009600614586002900710588007400739650004900813650004000862650003300902650004700935655002700982655002601009655001901035907010001054
001 BIB-0000-0000-0041
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2001 nyua j 000 p eng d
020 __ ǂa 9780613336666 ǂq (library binding)
020 __ ǂa 0613336666 ǂq (library binding)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0041
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Bryan, Ashley, ǂe author, ǂe illustrator.
245 10 ǂa Ashley Bryan's ABC of African American poetry / ǂc Ashley Bryan.
246 30 ǂa ABC of African American poetry
246 30 ǂa African American poetry
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Aladdin Paperbacks, ǂc [2001]
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 31 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
520 0_ ǂa An ABC book of African American poetry that introduces the alphabet through poetry and art.
586 __ ǂa Coretta Scott King Award
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa English language ǂx Alphabet ǂv Juvenile poetry.
650 _0 ǂa African Americans ǂv Juvenile poetry.
650 _0 ǂa Children's poetry, American.
650 _0 ǂa American poetry ǂx African American authors.
655 _7 ǂa Alphabet books. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Picture books. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Poetry. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Alphabet book ǂa Picture book ǂb Poetry ǂc African ǂc Alphabet ǂc American ǂc Minority group ǂc North ǂc Writer