LDR 01022nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194245014100225264005400366264001100420300003000431336002600461337002800487338002700515588007400542650004300616700002800659700002600687907003100713
001 BIB-0000-0000-0043
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20142014nyu 000 0 eng d
010 __ ǂa 2014006718
020 __ ǂa 9781462517176 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 146251717X ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0043
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa Autism spectrum disorders in adolescents and adults : ǂb evidence-based and promising interventions / ǂc edited by Matt Tincani, Andy Bondy.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb The Guilford Press, ǂc [2014]
264 _4 ǂc ©2014
300 __ ǂa xviii, 334 pages ; ǂc 24 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Autism spectrum disorders in children.
700 1_ ǂa Tincani, Matt, ǂe editor.
700 1_ ǂa Bondy, Andy, ǂe editor.
907 __ ǂc Autism spectrum ǂc Treatment