LDR 01054nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003600225245009900261250002400360264004300384264001100427300007700438336002600515337002800541338002700569588007400596650004500670907006100715
001 BIB-0000-0000-0047
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20112010nyuabf 000 0 eng d
010 __ ǂa 2010040646
020 __ ǂa 9780312675004 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0312675003 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0047
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Holland, James, ǂd 1970- ǂe author.
245 14 ǂa The Battle of Britain : ǂb five months that changed history : May-October 1940 / ǂc James Holland.
250 __ ǂa First U.S. edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb St. Martin's Press, ǂc 2011.
264 _4 ǂc ©2010
300 __ ǂa 677 pages, 34 unnumbered pages of plates : ǂb illustrations, maps ; ǂc 25 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Britain, Battle of, Great Britain, 1940.
907 __ ǂb Historical ǂc Aeroplane ǂc Air ǂc Europe ǂc Military ǂc Pilot ǂc War