LDR 00988nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194245009300225264006200318300004400380336002600424337002800450338002700478588007400505650002400579700002500603700002900628700003500657907001800692
001 BIB-0000-0000-0067
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2006 maua j 000 j eng d
010 __ ǂa 2006011535
020 __ ǂa 9780618476039 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0618476032 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0067
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa Best shorts : ǂb favorite short stories for sharing / ǂc selected by Avi with Carolyn Shute.
264 _1 ǂa Boston, Massachusetts : ǂb Houghton Mifflin Company, ǂc 2006.
300 __ ǂa ix, 342 pages : ǂb illustrations ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Children's stories.
700 0_ ǂa Avi, ǂd 1937- ǂe editor.
700 1_ ǂa Shute, Carolyn, ǂe editor.
700 1_ ǂa Raschka, Christopher, ǂe artist.
907 __ ǂb Short stories