LDR 01197nam a22003137i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003700103020003400140035003200174040003100206100003900237245007700276246003400353264006600387264001100453300005500464336002600519336003300545337002800578338002700606588007400633650002500707700003400732700003200766907008500798
001 BIB-0000-0000-0109
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20042004nyua j 000 1 eng d
010 __ ǂa 2003019106
020 __ ǂa 9780689858819 ǂq (library binding)
020 __ ǂa 0689858817 ǂq (library binding)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0109
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Martin, Bill, ǂd 1916-2004, ǂe author.
245 10 ǂa Chicka chicka 1, 2, 3 / ǂc Bill Martin Jr., Michael Sampson ; Lois Ehlert.
246 3_ ǂa Chicka chicka one, two, three
264 _1 ǂa New York : ǂb Simon & Schuster Books for Young Readers, ǂc [2004]
264 _4 ǂc ©2004
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Counting-out rhymes.
700 1_ ǂa Sampson, Michael R., ǂe author.
700 1_ ǂa Ehlert, Lois, ǂe illustrator.
907 __ ǂa Counting book ǂa Picture book ǂb Rhymes ǂc Counting rhyme ǂc Food ǂc Fruit ǂc Story in rhyme