LDR 01142nam a22003017i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176041001300207100004600220240004000266245005100306264005100357264001100408300006600419336002600485336003300511337002800544338002700572500003300599588007400632650006000706907007400766
001 BIB-0000-0000-0113
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20042001nyuab j 000 0 eng d
020 __ ǂa 9781553376842 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 1553376846 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0113
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
041 1_ ǂa eng ǂh ita
100 1_ ǂa Montanari, Donata, ǂe author, ǂe illustrator.
240 10 ǂa Bambini di tutti i colori. ǂl English
245 10 ǂa Children around the world / ǂc Donata Montanari.
264 _1 ǂa Tonawanda, New York : ǂb Kids Can Press, ǂc [2004]
264 _4 ǂc ©2001
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations, color map ; ǂc 31 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Translated from the Italian.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Children ǂx Social life and customs ǂv Juvenile literature.
907 __ ǂa Picture book ǂc Child ǂc Diversity ǂc Ethnicity ǂc International ǂc Social life