LDR 01426nam a2200349 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176245003100207264005100238264001100289300005400300336002600354336003300380337002800413338002700441500008900468500003500557520005700592588007400649650005600723650007200779650005300851655002500904655003300929710003300962907008100995
001 BIB-0000-0000-0123
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20102010nyua j d 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780545217729 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0545217725 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0123
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa Clifford's big dictionary.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Scholastic Inc., ǂc [2010]
264 _4 ǂc ©2010
300 __ ǂa 128 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa "Based on the Scholastic book series "Clifford the Big Red Dog" by Norman Bridwell."
500 __ ǂa "Over 400 words"--Front cover.
520 0_ ǂa A picture dictionary for elementary school children.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa English language ǂx Alphabet ǂv Dictionaries, Juvenile.
650 _0 ǂa Clifford (Fictitious character : Bridwell) ǂv Dictionaries, Juvenile.
650 _0 ǂa English language ǂx Alphabet ǂv Juvenile literature.
655 _7 ǂa Dictionaries. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Picture dictionaries. ǂ2 lcgft
710 2_ ǂa Scholastic Inc., ǂe publisher.
907 __ ǂa Dictionary ǂc Alphabet ǂc Expressions & vocabulary ǂc Imaginary creature ǂc Language