LDR 01760nam a2200373 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176110003800207245007400245246005200319246002800371246004000399250001800439264004600457264001100503300004000514336002600554337002800580338002700608500008300635505027300718520010200991588007401093650006101167650004401228650007301272655002501345907001601370
001 BIB-0000-0000-0141
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20182018nyua 000 0 eng d
020 __ ǂa 9781524758127 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 1524758124 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0141
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
110 2_ ǂa Princeton Review (Firm), ǂe author.
245 10 ǂa Cracking the AP psychology exam / ǂc the staff of the Princeton Review.
246 3_ ǂa Cracking the Advanced Placement psychology exam
246 13 ǂa AP psychology exam 2019
246 1_ ǂi At head of title: ǂa Princeton Review
250 __ ǂa 2019 edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Penguin Random House, ǂc [2018]
264 _4 ǂc ©2018
300 __ ǂa 368 pages : ǂb illustrations ; ǂc 28 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa "2 full-length practice tests with complete answer explanations"--Front cover.
505 0_ ǂa Part I : Using this book to improve your AP score -- Part II : Practice test 1 -- Part III : About the AP psychology exam -- Part IV : Test-taking strategies for the AP psychology exam -- Part V : Content review for the AP psychology exam -- Part VI : Practice test 2.
520 0_ ǂa This book includes a review of key AP psychology concepts, exam strategies, and online resources.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Psychology ǂv Examinations, questions, etc. ǂv Study guides.
650 _0 ǂa Psychology ǂx Examinations ǂv Study guides.
650 _0 ǂa Advanced placement programs (Education) ǂx Examinations ǂv Study guides.
655 _7 ǂa Study guides. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Study guide