LDR 01471nam a2200361 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002700207245003800234264006300272264001100335300002300346336002600369337002800395338002700423500003700450520017800487588007400665650003300739650003800772650004700810650003700857650003600894655003000930655002800960655002400988907009701012
001 BIB-0000-0000-0158
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20122012nyu d 000 f eng d
020 __ ǂa 9780758274854 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0758274858 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0158
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Bates, Marni, ǂe author.
245 10 ǂa Decked with Holly / ǂc Marni Bates.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Kensington Publishing Corp., ǂc [2012]
264 _4 ǂc ©2012
300 __ ǂa 249 pages ; ǂc 21 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa "KTeen Books"--Title page verso.
520 0_ ǂa When Holly is captured on social media stumbling into Dominic Wyatt, drummer for a pop band aboard a cruise ship, she agrees to pose as his girlfriend to maintain a charade.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Teenagers ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Rock musicians ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Dating (Social customs) ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Impersonation ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Ocean travel ǂv Juvenile fiction.
655 _7 ǂa Christmas fiction. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Romance fiction. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Sea fiction. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Novel ǂb Romance ǂc Behavior ǂc Christmas ǂc Maritime ǂc Musician ǂc Person ǂc Rock (music) ǂc Travel ǂc Young