LDR 01486nam a2200349 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194043001200225100003500237240002400272245010200296264005000398264001100448300002300459336002600482337002800508338002700536505002900563520025900592588007400851650001900925651004700944650003300991655001901024907009301043
001 BIB-0000-0000-0167
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152015nyu 000 e eng d
010 __ ǂa 2014027668
020 __ ǂa 9781594633652 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1594633657 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0167
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
043 __ ǂa a-pk---
100 1_ ǂa Hamid, Mohsin, ǂd 1971- ǂe author.
240 10 ǂa Essays. ǂk Selections
245 10 ǂa Discontent and its civilizations : ǂb dispatches from Lahore, New York, and London / ǂc Mohsin Hamid.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Riverhead Books, ǂc 2015.
264 _4 ǂc ©2015
300 __ ǂa 226 pages ; ǂc 21 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
505 0_ ǂa Life -- Art -- Politics.
520 0_ ǂa Mohsin Hamid shares snippets of his life and travels, as a creative writing student in New York, a young man dating in London and Lahore, and a young father enduring the political uncertainties and tensions in a country teetering under the threat of war.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Globalization.
651 _0 ǂa Pakistan ǂx Social conditions ǂy 21st century.
650 _0 ǂa War on Terrorism, 2001-2009.
655 _7 ǂa Essays. ǂ2 lcgft
907 __ ǂb Essay ǂb Historical ǂc Asia ǂc Conflict ǂc Global culture ǂc International ǂc Politics ǂc Society ǂc War