LDR 01399nam a2200373 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100004000207245003000247264004000277264001100317300005500328336002600383336003300409336003700442337002800479338002700507520011500534588007400649650003300723650002800756650003300784650003000817655002000847655003000867655002600897655002400923907007800947
001 BIB-0000-0000-0178
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20022002nyua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780399235795 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0399235795 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0178
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Carle, Eric, ǂe author, ǂe illustrator.
245 10 ǂa Dream Snow / ǂc Eric Carle.
264 _1 ǂa New York : ǂb Philomel Books, ǂc [2002]
264 _4 ǂc ©2002
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa performed music ǂb prm ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
520 0_ ǂa In this musical and sound effects book, a farmer celebrates Christmas after the first snowfall. ǂc Open Library.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Christmas ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Snow ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Farm life ǂv Juvenile fiction.
650 _0 ǂa Musical books ǂv Specimens.
655 _4 ǂa Counting books.
655 _7 ǂa Christmas fiction. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Picture books. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Sound books. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Counting book ǂa Musical book ǂa Picture book ǂc Christmas ǂc Rural life ǂc Weather