LDR 01019nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176110005300207245004800260264005500308264001100363300006300374336002600437336003300463337002800496338002700524588007400551650003900625700004400664907003300708
001 BIB-0000-0000-0183
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152015xxka j 000 0 eng d
020 __ ǂa 9781847804532 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1847804535 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0183
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
110 2_ ǂa Amnesty International United Kingdom, ǂe compiler.
245 10 ǂa Dreams of freedom : ǂb in words and pictures.
264 _1 ǂa London : ǂb Frances Lincoln Children's Books, ǂc 2015.
264 _4 ǂc ©2015
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Human rights ǂv Juvenile literature.
700 1_ ǂa Morpurgo, Michael, ǂe writer of foreword.
907 __ ǂb Quotations ǂc Equality ǂc Rights