LDR 01164nam a22003137i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003900103020003600142035003200178040003100210100003300241245003900274250001900313264008700332264001100419300003100430336002600461337002800487338002700515490003800542588007400580650004100654700004500695800005700740907005300797
001 BIB-0000-0000-0186
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20142014miub j 000 f eng d
010 __ ǂa 2014019677
020 __ ǂa 9781432828769 ǂq (hardcover ; ǂq v. 1)
020 __ ǂa 1432828762 ǂq (hardcover ; ǂq v. 1)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0186
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Murphy, Robert Lee, ǂe author.
245 10 ǂa Eagle talons / ǂc Robert Lee Murphy.
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa Farmington Hills, Michigan : ǂb Five Star, a part of Gale, Cengage Learning, ǂc [2014]
264 _4 ǂc ©2014
300 __ ǂa 291 pages : ǂb map ; ǂc 23 cm.
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
490 1_ ǂa Iron horse chronicles ; ǂv book one
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Runaway teenagers ǂv Juvenile fiction.
700 1_ ǂa Mignard, Phyllis Dorriety, ǂe illustrator.
800 1_ ǂa Murphy, Robert Lee. ǂt Iron horse chronicles ǂv bk. one.
907 __ ǂa Novel ǂb Historical ǂc Identity ǂc Male ǂc Person ǂc Young