LDR 01149nam a22003017i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002900207245014700236264005000383264001100433300005400444336002600498336003300524336003500557337002800592338002700620588007400647650001700721700003700738700003400775907003800809
001 BIB-0000-0000-0192
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19911991nyuag j 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780688108052 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0688108059 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0192
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Cole, Joanna, ǂe compiler.
245 14 ǂa The eentsy, weentsy spider : ǂb fingerplays and action rhymes / ǂc compiled by Joanna Cole and Stephanie Calmenson ; illustrated by Alan Tiegreen.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Mulberry Books, ǂc [1991]
264 _4 ǂc ©1991
300 __ ǂa 64 pages : ǂb chiefly illustrations, music ; ǂc 24 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa notated music ǂb ntm ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Finger play.
700 1_ ǂa Calmenson, Stephanie, ǂe compiler.
700 1_ ǂa Tiegreen, Alan, ǂe illustrator.
907 __ ǂb Rhymes ǂc Finger play ǂc Rhyming game