LDR 01544nam a2200397 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100004700207245014300254264004600397264001100443300005300454336002600507336003300533337002800566338002700594500002000621520012000641588007400761650001900835650001900854650003200873650003300905650001700938655001700955655001900972655003200991655001901023700004201042907006201084
001 BIB-0000-0000-0221
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19971996xxka j 001 p eng d
020 __ ǂa 9780192761453 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0192761455 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0221
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Foster, John, ǂd 1941 October 12- ǂe compiler.
245 10 ǂa First verses : ǂb finger rhymes, action rhymes, counting rhymes, chanting rhymes / ǂc compiled by John Foster ; illustrated by Carol Thompson.
264 _1 ǂa Oxford : ǂb Oxford University Press, ǂc 1997.
264 _4 ǂc ©1996
300 __ ǂa 94 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Includes index.
520 0_ ǂa A collection of various rhymes for the very young, including counting rhymes, fingerplay, chants and action rhymes.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Rhyming games.
650 _0 ǂa Singing games.
650 _0 ǂa Children's poetry, English.
650 _0 ǂa Children's poetry, American.
650 _0 ǂa Finger play.
655 _0 ǂa Finger play.
655 _0 ǂa Rhyming games.
655 _7 ǂa Counting-out rhymes. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Poetry. ǂ2 lcgft
700 1_ ǂa Thompson, Carol, ǂd 1951- ǂe illustrator.
907 __ ǂb Poetry ǂb Rhymes ǂc Counting rhyme ǂc Finger play ǂc Rhyming game