LDR 01050nam a22003017i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002900207245008900236264006200325264001100387300005400398336002600452336003300478337002800511338002700539490001900566588007400585650001200659700003900671830002000710907001800730
001 BIB-0000-0000-0226
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20122009nyua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780778779049 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0778779041 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0226
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Marwood, Diane, ǂe author.
245 14 ǂa The fox and the crow / ǂc retold by Diane Marwood ; illustrated by Barbara Nascimbeni.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Crabtree Publishing Company, ǂc 2012.
264 _4 ǂc ©2009
300 __ ǂa 21 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 21 cm.
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
490 1_ ǂa Tadpoles tales
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Fables.
700 1_ ǂa Nascimbeni, Barbara, ǂe illustrator.
830 _0 ǂa Tadpoles tales.
907 __ ǂa Reader ǂb Fable