LDR 01323nam a2200337 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002800207245008700235246008600322264004800408264001100456300005400467336002600521336003300547337002800580338002700608500002000635520013600655588007400791650001900865650002400884650001800908655002200926907003700948
001 BIB-0000-0000-0230
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20172017xxca 001 0 eng d
020 __ ǂa 9780147530356 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0147530350 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0230
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Turnbull, Sam, ǂe author.
245 10 ǂa Fuss-free vegan : ǂb 101 everyday comfort food favorites, veganized / ǂc Sam Turnbull.
246 3_ ǂa Fuss-free vegan : ǂb one hundred and one everyday comfort food favorites, veganized
264 _1 ǂa Canada : ǂb Appetite by Random House, ǂc [2017]
264 _4 ǂc ©2017
300 __ ǂa 222 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 26 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Includes index.
520 0_ ǂa Sam Turnbull, who became a vegan due to ethical concerns, recreates the comfort food that she grew up with using vegan ingredients.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Vegan cooking.
650 _0 ǂa Vegetarian cooking.
650 _0 ǂa Comfort food.
655 _7 ǂa Cookbooks. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Cookbook ǂc Cooking ǂc Dessert ǂc Food