LDR 01006nam a22002657i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176245004700207264006800254264001100322300006000333336002600393336003300419337002800452338002700480588007400507650002400581710005400605907008100659
001 BIB-0000-0000-0245
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20142013at-ab 5 000 0 eng d
020 __ ǂa 9780642334428 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0642334420 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0245
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa Gold and the Incas : ǂb lost worlds of Peru.
264 _1 ǂa [Canberra, Australia] : ǂb National Gallery of Australia, ǂc [2014]
264 _4 ǂc ©2013
300 __ ǂa 316 pages : ǂb chiefly color illustrations, maps ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Inca art ǂv Catalogs.
710 2_ ǂa National Gallery of Australia, ǂe host institution.
907 __ ǂa Catalog ǂc Antiques ǂc Art ǂc Decorative art ǂc Sculpture‎ ǂc South America ǂc Textile