LDR 01089nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100004400225240002400269245009900293264005500392264001100447300006000458336002600518336003300544337002800577338002700605588007400632650001700706907007600723
001 BIB-0000-0000-0262
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20092009nyua j 000 1 eng d
010 __ ǂa 2008018580
020 __ ǂa 9780399250286 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 039925028X ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0262
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Isadora, Rachel, ǂe author, ǂe illustrator.
240 10 ǂa Hänsel und Gretel
245 10 ǂa Hansel and Gretel / ǂc written by the Brothers Grimm ; retold and illustrated by Rachel Isadora.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb G. P. Putnam's Sons, ǂc [2009]
264 _4 ǂc ©2009
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 26 x 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Fairy tales.
907 __ ǂa Picture book ǂb Fairy tale ǂc Abuse ǂc Child ǂc Occult ǂc Persecution ǂc Stepfamily