LDR 01495nam a2200349 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003800085020003500123035003200158040003100190100003800221245007000259264005300329264001100382300007000393336002600463336003300489337002800522338002700550520018600577588007400763600002000837650004400857650004900901650005200950655002401002655002001026700004001046907005901086
001 BIB-0000-0000-0271
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20132013caua j 000 0deng d
020 __ ǂa 9781939547019 ǂq (paper over board)
020 __ ǂa 1939547016 ǂq (paper over board)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0271
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Frenz, Florida, ǂe author, ǂe artist.
245 10 ǂa How to be human : ǂb diary of an autistic girl / ǂc by Florida Frenz.
264 _1 ǂa [Berkeley, California] : ǂb Creston Books, ǂc [2013]
264 _4 ǂc ©2013
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb chiefly illustrations (some color) ; ǂc 23 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
520 0_ ǂa The author, an autistic teenager, explains how other autistic children can make friends, fit in, and deal with such issues as popularity, peer pressure, and bullying. ǂc Open Library.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
600 10 ǂa Frenz, Florida.
650 _0 ǂa Autistic children ǂv Juvenile literature.
650 _0 ǂa Autism ǂx Social aspects ǂv Juvenile literature.
650 _0 ǂa Social skills in children ǂv Juvenile literature.
655 _7 ǂa Biographies. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Diaries. ǂ2 lcgft
700 1_ ǂa Moss, Shelah, ǂe writer of afterword.
907 __ ǂa Diary ǂb Memoir ǂc Autism spectrum ǂc Identity ǂc Relationship