LDR 01228nam a2200337 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003400225240003100259245005900290246005000349250002900399264004900428300002700477336002600504337002800530338002700558520007900585588007400664650001900738650002900757650003300786655002600819907004500845
001 BIB-0000-0000-0297
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2019 cau 000 j eng d
010 __ ǂa 2018039857
020 __ ǂa 9781640092082 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1640092080 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0297
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa McGraw, Erin, ǂd 1957- ǂe author.
240 10 ǂa Short stories. ǂk Selections
245 10 ǂa Joy : ǂb and 52 other very short stories / ǂc Erin McGraw.
246 3_ ǂa Joy : ǂb and fifty-two other very short stories
250 __ ǂa First hardcover edition.
264 _1 ǂa Berkeley, California : ǂb Counterpoint, ǂc 2019.
300 __ ǂa xi, 290 pages ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
520 0_ ǂa A collection of short stories in which protagonists explain their actions.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Short stories.
650 _0 ǂa Short stories, American.
650 _0 ǂa Life change events ǂv Fiction.
655 _7 ǂa Short stories. ǂ2 lcgft
907 __ ǂb Short stories ǂc Life event ǂc North America