LDR 01021nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100002700225245004500252246003000297250001900327264008600346264001100432300002300443336002600466337002800492338002700520588007400547650004100621907006900662
001 BIB-0000-0000-0321
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20192019nyu j 000 f eng d
010 __ ǂa 2018034313
020 __ ǂa 9780062698902 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0062698907 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0321
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Henry, Katie, ǂe author.
245 10 ǂa Let's call it a doomsday / ǂc Katie Henry.
246 3_ ǂa Let us call it a doomsday
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Katherine Tegen Books, an imprint of HarperCollins, ǂc [2019]
264 _4 ǂc ©2019
300 __ ǂa 386 pages ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Anxiety disorders ǂv Juvenile fiction.
907 __ ǂa Novel ǂb Psychological ǂc Anxiety ǂc Apocalyptic ǂc Christianity ǂc Family