LDR 01027nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002900207245004800236264005100284264001100335300004500346336002600391337002800417338002700445490001800472490003600490588007400526800003600600800005200636907004900688
001 BIB-0000-0000-0347
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152013nyuab j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780545708500 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0545708508 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0347
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Meadows, Daisy, ǂe author.
245 10 ǂa Mara the meerkat fairy / ǂc by Daisy Meadows.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Scholastic Inc., ǂc [2015]
264 _4 ǂc ©2013
300 __ ǂa 65 pages : ǂb illustrations, map ; ǂc 20 cm.
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
490 1_ ǂa Rainbow Magic
490 1_ ǂa Baby animal rescue fairies ; ǂv 3
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
800 1_ ǂa Meadows, Daisy. ǂt Rainbow magic.
800 1_ ǂa Meadows, Daisy. ǂt Baby animal rescue fairies ǂv 3.
907 __ ǂb Fantasy ǂc Animal ǂc Mythical creature ǂc Property