LDR 01248nam a2200337 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176041001300207100003800220240003400258245008100292264004400373264001100417300005400428336002600482336003300508337002800541338002700569500002000596500003300616520007700649588007400726650004600800655003400846907003000880
001 BIB-0000-0000-0351
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20002000sp-a f 001 0 spa d
020 __ ǂa 9788484036593 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 8484036596 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0351
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
041 1_ ǂa spa ǂh eng
100 1_ ǂa Brown, Denise Whichello, ǂe author.
240 10 ǂa Therapeutic massage. ǂl Spanish
245 10 ǂa Masaje terapéutico : ǂb introducción práctica / ǂc Denise Whichello Brown.
264 _1 ǂa Madrid, Spain : ǂb Edimat Libros, ǂc [2000]
264 _4 ǂc ©2000
300 __ ǂa 112 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Includes index.
500 __ ǂa Translated from the English.
520 0_ ǂa An introduction to the principles and techniques of therapeutic massage.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Massage therapy ǂv Handbooks, manuals, etc.
655 _7 ǂa Handbooks and manuals. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Handbook / Manual ǂc Health