LDR 00904nam a22002537i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194245006200225264005300287300002800340336002600368337002800394338002700422588007400449650003700523700004500560907004500605
001 BIB-0000-0000-0370
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2018 mnu 000 p eng d
010 __ ǂa 2017953354
020 __ ǂa 9781555978099 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 1555978096 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0370
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa New poets of Native Nations / ǂc edited by Heid E. Erdrich.
264 _1 ǂa Minneapolis, Minnesota : ǂb Graywolf Press, ǂc 2018.
300 __ ǂa xvi, 284 pages ; ǂc 23 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa American poetry ǂx Indian authors.
700 1_ ǂa Erdrich, Heid E. ǂq (Heid Ellen), ǂe editor.
907 __ ǂb Poetry ǂc Indigenous people ǂc North America