LDR 01469nam a2200361 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001700085020003100102020002800133035003200161040003100193043001200224100002900236245009800265264004000363264001100403300005900414336002600473337002800499338002700527500004900554504006400603505009600667520005600763588007400819650004500893650004400938650005100982655003401033907004001067
001 BIB-0000-0000-0381
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t19921989nyuab bf 001 0 eng d
010 __ ǂa 91067305
020 __ ǂa 9780500276648 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 0500276641 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0381
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
043 __ ǂa a------
100 1_ ǂa Ford, P. R. J., ǂe author.
245 10 ǂa Oriental carpet design : ǂb a guide to traditional motifs, patterns and symbols / ǂc P.R.J. Ford.
264 _1 ǂa New York : ǂb Thames & Hudson, ǂc 1992.
264 _4 ǂc ©1989
300 __ ǂa 352 pages : ǂb illustrations (some color), maps ; ǂc 32 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa "With over 800 illustrations, 400 in color."
504 __ ǂa Includes bibliographical references (page 342) and indexes.
505 0_ ǂa Introduction -- Border designs -- Universal designs -- Geometric designs -- Floral designs.
520 0_ ǂa A comprehensive guide to oriental rugs and carpets.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Rugs, Oriental ǂv Handbooks, manuals, etc.
650 _0 ǂa Carpets ǂz Asia ǂv Handbooks, manuals, etc.
650 _0 ǂa Textile design ǂz Asia ǂv Handbooks, manuals, etc.
655 _7 ǂa Handbooks and manuals. ǂ2 lcgft
907 __ ǂa Handbook / Manual ǂc Asia ǂc Handicraft