LDR 01152nam a22003137i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194041001300225245012700238246002600365264005800391264001100449300004900460336002600509337002800535338002700563546003300590588007400623650002700697700003200724700003700756907004500793
001 BIB-0000-0000-0388
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20092009nyua 000 p eng d
010 __ ǂa 2008046301
020 __ ǂa 9780195124545 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0195124545 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0388
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
041 1_ ǂa eng ǂa spa
245 04 ǂa The Oxford book of Latin American poetry : ǂb a bilingual anthology / ǂc edited by Cecilia Vicuña and Ernesto Livon-Grosman.
246 30 ǂa Latin American poetry
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Oxford University Press, ǂc 2009.
264 _4 ǂc ©2009
300 __ ǂa xxxviii, 561 pages : ǂb illustrations ; ǂc 24 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
546 __ ǂa Text in English and Spanish.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Latin American poetry.
700 1_ ǂa Vicuña, Cecilia, ǂe editor.
700 1_ ǂa Livon-Grosman, Ernesto, ǂe editor.
907 __ ǂb Poetry ǂc Indigenous people ǂc South America