LDR 01577nam a2200313 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176245007400207264003400281264001100315300002700326336002600353337002800379338002700407490004300434505045100477520012300928588007401051650003301125655002601158700002901184710003201213907001801245
001 BIB-0000-0000-0395
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20172017nyu 000 j eng d
020 __ ǂa 9781936787685 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 1936787687 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0395
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
245 00 ǂa PEN America best debut short stories 2017 / ǂc edited by Yuka Igarashi.
264 _1 ǂa New York : ǂb Catapult, ǂc [2017]
264 _4 ǂc ©2017
300 __ ǂa x, 210 pages ; ǂc 21 cm.
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
490 0_ ǂa [PEN America Best Debut Short Stories]
505 00 ǂt Tell me, please / ǂr Emily Chammah -- ǂt Goldhawk / ǂr Katherine Magyarody -- ǂt Galina / ǂr Angela Ajayi -- ǂt 1,000-year-old ghosts / ǂr Laura Chow Reeve -- ǂt Edwin Chase of Nantucket / ǂr Ben Shattuck -- ǂt A message / ǂr Ruth Serven -- ǂt The handler / ǂr Amber Caron -- ǂt The manual alphabet / ǂr Samuel Clare Knights -- ǂt State facts for the new age / ǂr Amy Sauber -- ǂt The asphodel meadow / ǂr Jim Cole -- ǂt Solee / ǂr Crystal Hana Kim -- ǂt A modern marriage / ǂr Grace Oluseyi.
520 0_ ǂa An annual anthology of published debut fiction by winners of the Robert J. Dau Short Story Prize for Emerging Writers.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Short stories ǂy 21st century.
655 _7 ǂa Short stories. ǂ2 lcgft
700 1_ ǂa Igarashi, Yuka, ǂe editor.
710 2_ ǂa PEN America, ǂe collaborator.
907 __ ǂb Short stories