LDR 01163nam a22003137i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176041001300207100004100220240003700261245011700298264004300415264001100458300004500469336002600514337002800540338002700568500003300595588007400628700004400702700003600746700003400782907003300816
001 BIB-0000-0000-0405
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20102010nyua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780735823242 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0735823243 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0405
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
041 1_ ǂa eng ǂh ita
100 1_ ǂa Collodi, Carlo, ǂd 1826-1890, ǂe author.
240 10 ǂa Avventure di Pinocchio. ǂl English
245 10 ǂa Pinocchio / ǂc Carlo Collodi ; illustrated by Quentin Gréban ; translated by Claude Sartirano and Juanita Havill.
264 _1 ǂa New York : ǂb North-South Books, ǂc [2010]
264 _4 ǂc ©2010
300 __ ǂa 80 pages : ǂb color illustrations ; ǂc 28 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Translated from the Italian.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
700 1_ ǂa Gréban, Quentin, ǂd 1977- ǂe illustrator.
700 1_ ǂa Sartirano, Claude, ǂe translator.
700 1_ ǂa Havill, Juanita, ǂe translator.
907 __ ǂb Fairy tale ǂc Behavior ǂc Puppet