LDR 01266nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100002500207245014000232246009500372246011800467264005600585264001100641300005400652336002600706336003300732337002800765338002700793588007400820700003500894907004700929
001 BIB-0000-0000-0431
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152014maua 000 0 eng d
020 __ ǂa 9781592337088 ǂq (paperback)
020 __ ǂa 1592337082 ǂq (paperback)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0431
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa May, Megan, ǂe author.
245 10 ǂa Raw organic goodness : ǂb 100 recipes, 100% raw and plant based, for everyone who loves food / ǂc Megan May ; photography by Lottie Hedley.
246 14 ǂa Raw organic goodness : ǂb 100 recipes, 100% raw and plant based, for everyone who loves food
246 3_ ǂa Raw organic goodness : ǂb one hundred recipes, one hundred percent raw and plant based, for everyone who loves food
264 _1 ǂa Beverly, Massachusetts : ǂb Fair Winds Press, ǂc [2015]
264 _4 ǂc ©2014
300 __ ǂa 278 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
700 1_ ǂa Hedley, Lottie, ǂe photographer.
907 __ ǂa Cookbook ǂc Diet ǂc Food ǂc Nutrition ǂc Vegetable