LDR 00946nam a22002657i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003100225245009200256250002800348264004200376264001100418300007100429336002600500337002800526338002700554588007400581907002500655
001 BIB-0000-0000-0433
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20112010nyuaf 000 0 eng d
010 __ ǂa 2010052340
020 __ ǂa 9781617230035 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1617230030 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0433
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Branson, Richard, ǂe author.
245 10 ǂa Reach for the skies : ǂb ballooning, birdmen, and blasting into space / ǂc Richard Branson.
250 __ ǂa First American edition.
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Current, ǂc 2011.
264 _4 ǂc ©2010
300 __ ǂa 343 pages, 16 unnumbered pages of plates : ǂb illustrations ; ǂc 24 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
907 __ ǂb Historical ǂc Aviation