LDR 01044nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100004300225245012000268264005300388264001100441300004600452336002600498337002800524338002700552588007400579650001200653700004200665907005900707
001 BIB-0000-0000-0445
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152015caua 000 e eng d
010 __ ǂa 2015025927
020 __ ǂa 9781608683246 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1608683249 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0445
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Campbell, Joseph, ǂd 1904-1987, ǂe author.
245 10 ǂa Romance of the Grail : ǂb the magic and mystery of Arthurian myth / ǂc Joseph Campbell ; edited by Evans Lansing Smith.
264 _1 ǂa Novato, California : ǂb New World Library, ǂc [2015]
264 _4 ǂc ©2015
300 __ ǂa xxii, 282 pages : ǂb illustrations ; ǂc 23 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Essays.
700 1_ ǂa Smith, Evans Lansing, ǂd 1950- ǂe editor.
907 __ ǂb Essay ǂc Arthurian romance ǂc Emotion ǂc European ǂc Mythology