LDR 00915nam a22002657i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003100103020002800134035003200162040003100194100003300225245004700258264006000305264001100365300002300376336002600399337002800425338002700453588007400480650003000554907006500584
001 BIB-0000-0000-0450
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20172017mau j 000 f eng d
010 __ ǂa 2016043040
020 __ ǂa 9781580898027 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1580898025 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0450
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Currinder, Michael, ǂe author.
245 10 ǂa Running full tilt / ǂc by Michael Currinder.
264 _1 ǂa Watertown, Massachusetts : ǂb Charlesbridge Teen, ǂc [2017]
264 _4 ǂc ©2017
300 __ ǂa 327 pages ; ǂc 22 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Autism ǂv Juvenile fiction.
907 __ ǂa Novel ǂc Autism spectrum ǂc Competition ǂc Family ǂc Sibling ǂc Sports