LDR 01162nam a22002897i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003700103020003400140035003200174040003100206100002900237245016900266250001900435264004100454264001100495300005300506336002600559336003300585337002800618338002700646588007400673700004100747907008400788
001 BIB-0000-0000-0457
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20052005nyua j 000 0 eng d
010 __ ǂa 2044004273
020 __ ǂa 9780375925160 ǂq (library binding)
020 __ ǂa 0375925163 ǂq (library binding)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0457
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Sierra, Judy, ǂe compiler.
245 10 ǂa Schoolyard rhymes : ǂb kids' own rhymes for rope skipping, hand clapping, ball bouncing, and just plain fun / ǂc selected by Judy Sierra ; illustrated by Melissa Sweet.
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Alfred A. Knopf, ǂc [2005]
264 _4 ǂc ©2005
300 __ ǂa 31 pages : ǂb chiefly color illustrations ; ǂc 29 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
700 1_ ǂa Sweet, Melissa, ǂd 1956- ǂe illustrator.
907 __ ǂb Rhymes ǂc Counting rhyme ǂc Jump rope rhyme ǂc Recreation ǂc Rhyming game ǂc Singing game