LDR 01170nam a22003017i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100003100207240001600238245011800254250002300372264005500395264001100450300004500461336002600506336003300532337002800565338002700593588007400620700003400694700006500728907007500793
001 BIB-0000-0000-0461
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20082000maua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9781846862502 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 1846862507 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0461
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Tarnowska, Wafa', ǂe author.
240 10 ǂa Haft Paykar
245 14 ǂa The seven wise princesses : ǂb a medieval Persian epic / ǂc retold by Wafa' Tarnowska ; illustrated by Nilesh Mistry.
250 __ ǂa Hardcover edition.
264 _1 ǂa Cambridge, Massachusetts : ǂb Barefoot Books, ǂc 2008.
264 _4 ǂc ©2000
300 __ ǂa 96 pages : ǂb color illustrations ; ǂc 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
700 1_ ǂa Mistry, Nilesh, ǂe illustrator.
700 0_ ǂa Niẓāmī Ganjavī, ǂd 1140 or 1141-1202 or 1203, ǂe author.
907 __ ǂa Picture book ǂb Epic ǂb Folk tale ǂc Behavior ǂc Ethics ǂc Middle East ǂc Monarchy