LDR 01485nam a2200373 i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176041001300207043001200220100006000232240003700292245013700329250002400466264004000490300005500530336002600585336003300611337002800644338002700672500003200699520013000731588007400861650002600935655002400961655002600985700004001011700003101051907002901082
001 BIB-0000-0000-0479
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s1992 caua j 000 1 eng d
020 __ ǂa 9780152005993 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0152005994 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0479
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
041 1_ ǂa eng ǂh dan
043 __ ǂa e-dk---
100 1_ ǂa Andersen, H. C. ǂq (Hans Christian), ǂd 1805-1875, ǂe author.
240 10 ǂa Standhaftige tinsoldat. ǂl English
245 14 ǂa The steadfast tin soldier / ǂc Hans Christian Andersen ; newly translated from the Danish by Naomi Lewis ; illustrated by P. J. Lynch.
250 __ ǂa First U.S. edition.
264 _1 ǂa San Diego : ǂb Gulliver Books, ǂc 1992.
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
500 __ ǂa Translated from the Danish.
520 0_ ǂa The perilous adventure of a toy soldier who loves a paper dancing girl culminates in tragedy for both of them. ǂc Open Library.
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Fairy tales ǂz Denmark.
655 _7 ǂa Fairy tales. ǂ2 lcgft
655 _7 ǂa Picture books. ǂ2 lcgft
700 1_ ǂa Lynch, Patrick James, ǂe illustrator.
700 1_ ǂa Lewis, Naomi, ǂe translator.
907 __ ǂa Picture book ǂb Fairy tale