LDR 01102nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044020003100085020002800116035003200144040003100176100004300207245011300250250001900363264004700382300006000429336002600489336003300515337002800548338002700576588007400603650004700677700003500724907006500759
001 BIB-0000-0000-0492
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001s2017 nyua j 000 p eng d
020 __ ǂa 9780399550171 ǂq (hardcover)
020 __ ǂa 0399550178 ǂq (hardcover)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0492
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Hughes, Langston, ǂd 1902-1967, ǂe author.
245 10 ǂa That is my dream! : ǂb a picture book of Langston Hughes's "Dream variation" / ǂc illustrated by Daniel Miyares.
250 __ ǂa First edition.
264 _1 ǂa New York : ǂb Schwartz & Wade Books, ǂc [2017]
300 __ ǂa 1 volume (unpaged) : ǂb color illustrations ; ǂc 23 x 27 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
336 __ ǂa still image ǂb sti ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa American poetry ǂx African American authors.
700 1_ ǂa Miyares, Daniel, ǂe illustrator.
907 __ ǂa Picture book ǂb Poetry ǂc African ǂc American ǂc Equality ǂc Ethnicity