LDR 01006nam a22002777i 4500
DIR 001001900000003000800019005001700027008004100044010001800085020003200103020002900135035003200164040003100196100003100227245007500258246005100333264005100384264001100435300002300446336002600469337002800495338002700523588007400550650005100624907005300675
001 BIB-0000-0000-0512
003 ObibOrg
005 20201001000000.0
008 201001t20152015nyu f 000 0 eng d
010 __ ǂa 2014952826
020 __ ǂa 9780500291924 ǂq (flexibound)
020 __ ǂa 0500291926 ǂq (flexibound)
035 __ ǂa (ObibOrg)BIB-0000-0000-0512
040 __ ǂa ObibOrg ǂb eng ǂe rda ǂc ObibOrg
100 1_ ǂa Adz, King, ǂd 1969- ǂe author.
245 10 ǂa Unbrandable : ǂb how to succeed in the new brand space / ǂc Adam N. Stone.
246 3_ ǂa Unbrandable : ǂb #HowToSucceedInTheNewBrandSpace
264 _1 ǂa New York, New York : ǂb Thames & Hudson, ǂc [2015]
264 _4 ǂc ©2015
300 __ ǂa 184 pages ; ǂc 24 cm
336 __ ǂa text ǂb txt ǂ2 rdacontent
337 __ ǂa unmediated ǂb n ǂ2 rdamedia
338 __ ǂa volume ǂb nc ǂ2 rdacarrier
588 __ ǂa This bibliographic record is licensed under Creative Commons CC0 1.0.
650 _0 ǂa Branding (Marketing) ǂv Handbooks, manuals, etc.
907 __ ǂa Handbook / Manual ǂc Advertising ǂc Marketing ǂc Sales